van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Wat doen wij

Van Beekveld & Terpstra biedt hoogwaardige dienstverlening vanuit vier aandachtsgebieden:

ADVIES & TRAINING – De vraagstukken waar onze adviseurs hun tanden in zetten, zijn uiterst divers. Van strategische zaken tot persoonlijke en teamontwikkeling, van financiële kwesties tot leerlingenzorg en vele andere zaken.

INTERIM-MANAGEMENT – Met een brede pool ervaren interim-managers voorzien we in interim-oplossingen voor leden van colleges van bestuur, eindverantwoordelijke managers, middenmanagers en teamleiders, staffunctionarissen en hoofden van diensten.

ONDERZOEK & EVALUATIE – Onze dienstverlening op dit gebied heeft betrekking op onderzoek naar en evaluatie van het ontwerp, de uitvoering en de resultaten van beleid.

WERVING & SELECTIE – ‘De juiste mens op de juiste plek’. Onze werving- en selectieadviseurs werven exclusief voor het onderwijs; van teamleiders en middenmanagers tot en met de zwaarste bestuurs- en directieposities en leden van raden van toezicht.