van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Onderzoek & Evaluatie

Ook zo nieuwsgierig naar de effecten van uw beleid of de (toekomstige) resultaten van uw keuzes? En naar wat deze resultaten betekenen voor uw organisatie en medewerkers?

Van Beekveld & Terpstra Onderzoek & Evaluatie helpt scholen en besturen de resultaten van hun keuzes en hun beleid vast te stellen en te evalueren. We doen dit door onderzoeken of evaluaties voor u uit te voeren of samen met u voor te bereiden.

Op basis van een scherpe onderzoeksvraag ontwikkelen wij samen met u een helder onderzoekskader en een duidelijke onderzoeksopzet. Met het onderzoekskader brengen we in beeld welke opbrengsten we willen realiseren, welke gegevens we moeten verzamelen en welke onderzoeksmethoden we daarvoor gebruiken. Met de onderzoeksopzet brengen we de te verrichten activiteiten in kaart, wie hier verantwoordelijk voor zijn en binnen welke termijn deze activiteiten afgrond moeten zijn.

Desgewenst voeren we het onderzoek voor u uit. Onze adviseurs zijn objectief en trekken uit feitelijke waarnemingen haarscherpe analyses en conclusies. Over de onderzoeksresultaten gaan wij graag het gesprek met u aan. Wat betekenen de resultaten voor de school, het beleid en/of het handelen van medewerkers? Op deze wijze komen onderzoeksvaardigheden en adviesvaardigheden op praktische wijze samen.

Een selectie van recent door ons uitgevoerde onderzoeken:
* onderzoek naar de relatie tussen uitval, het keuzeproces en de
  keuzebegeleiding van jongeren;
* onderzoek naar de ontwikkelingen in leerlingenaantallen als gevolg van een
  herstructurering van het onderwijsaanbod;
* onderzoek naar de tevredenheid van ouders, leerlingen en scholen over de
  ambulante begeleiding cluster 4;
* onderzoek naar het functioneren van teams en secties in scholen;
* onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van het regulier onderwijs in
  relatie tot passend onderwijs;
* onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe opleidingsmodellen voor
  (toekomstige) docenten.

Binnen de afdeling Onderzoek & Evaluatie beschikt Van Beekveld & Terpstra over enkele gestandaardiseerde onderzoeksmethoden voor het uitvoeren van:
* onderzoek naar de tevredenheid van verschillende doelgroepen;
* onderzoek naar het imago en de concurrentiekracht van de school;
* onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingenaantallen;
* onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerking of fusie.

Deze onderzoeken kunnen binnen acht weken na het eerste contact worden afgerond.


Contact

Voor aanvullende informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met Robbin Haaijer.


Adres

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau
Nieuwe Steen 18
1625 HV Hoorn
T 0229 - 24 42 24
E advies@vbent.org