van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Beleidsplanner Flex

De Beleidsplanner Flex ondersteunt u zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau bij het cyclisch ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van uw meerjaren- en jaarbeleid.

Vanuit de methode Aantoonbaar Beter Onderwijs formuleert u uw ambities. U maakt daarbij gebruik van uw definitie van goed onderwijs, de analyse van uw uitgangssituatie (de interne analyse) en de analyse van uw omgeving (de externe analyse). Deze ambities vormen de kern van uw strategisch beleid of schoolplan. De ambities zijn het uitgangspunt voor doelstellingen per jaar. Desgewenst kunt u deze verder uitwerken in actieplannen en in evaluatieplannen. Tijdens de uitvoering geeft u kort en eenvoudig de voortgang aan van het realiseren van de ambities van doelstellingen per jaar. Ook kunt u een procesbeschrijving maken. Uiteindelijk geeft u het behalen van het eindresultaat aan.
Op deze wijze heeft u een up-to-date en ‘levend’ meerjarenbeleid, waarbij het volledig doorlopen van de beleidscyclus geborgd is.

Als meerdere scholen binnen een stichting gebruik maken van de Beleidsplanner Flex, is het mogelijk om van elkaar te leren doordat de ingevulde velden onderling zichtbaar zijn. Deze transparantie biedt bovendien de mogelijkheid om het individuele schoolbeleid onderling en op het bovenschoolse beleid af te stemmen.

De Beleidsplanner Flex is gemakkelijk en functioneel. Het instrument is eenvoudig en overal toegankelijk, het is volledig webbased. Daarnaast zijn, met een druk op de knop, ontwikkeld beleid en uitgevoerde evaluaties aan te maken als Word-rapportage (zoals het schoolpan, een jaarplan, een voortgangsrapportage of een jaarverslag).


Inloggen Beleidsplanner

Om in te loggen voor de Beleidsplanner Flex klikt u hier.


Contact

Voor inhoudelijke informatie over de Beleidsplanner PO kunt u contact opnemen met Tijmen Bolk of Gabrielle Hoolwerf.
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Nicolai Admiraal.

Bent u nieuwsgierig hoe de Beleidsplanner Flex eruit ziet, klik dan hier voor het aanvragen van een productpresentatie.

Minimale vereisten beleidsplanner:
Windows XP/Vista.
Vaste internet verbinding (DSL of kabel).
Internet Explorer (versie 5.5 of hoger).
Acrobat reader.