van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau

Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg


Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van organisatieadvies, onderzoek, werving & selectie en interim-management. In de onderwijs- en zorgsector ondersteunen we organisaties bij het verantwoord realiseren van gewenste veranderingen, het oplossen van strategische vraagstukken, de borging van onderwijskwaliteit en de professionalisering van cultuur. Zo willen we een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappelijke waarde van onderwijs en zorg.
‘Betrokkenheid met distantie’ is kenmerkend voor onze dienstverlening. Onze toegewijde adviseurs en interim-managers spannen zich samen met u in om praktijkgerichte maatwerkoplossingen en strategieën te realiseren. Op een verfrissende wijze weten we processen te faciliteren – door verrassende werkvormen, het stellen van de juiste vragen en deskundig advies – waarbij we altijd oog houden voor het gewenste resultaat.
Het onderwijs kennen we van binnenuit. Al meer dan twintig jaar zijn we hier actief. Daarnaast werken we regelmatig voor andere organisaties in de not-for-profit-sector, zoals voor overheden en de jeugdzorg. Onze meerjarige en veelzijdige ervaring biedt onze opdrachtgevers vertrouwen. Vertrouwen gestoeld op ervaring. En op resultaten!

Producten en oplossingen

ORGANISATIEADVIES – De vraagstukken waar onze adviseurs hun tanden in zetten, zijn uiterst divers. Van strategische zaken tot persoonlijke en teamontwikkeling, van financiële kwesties tot leerlingenzorg en vele andere zaken.

ONDERZOEK & EVALUATIE – Onze dienstverlening op dit gebied heeft betrekking op onderzoek naar en evaluatie van het ontwerp, de uitvoering en de resultaten van beleid.

INTERIM-MANAGEMENT – Met een brede pool ervaren interim-managers voorzien we in interim-oplossingen voor leden van colleges van bestuur, eindverantwoordelijke managers, middenmanagers en teamleiders, staffunctionarissen en hoofden van diensten.

WERVING & SELECTIE – ‘De juiste mens op de juiste plek’. Onze werving- en selectieadviseurs werven exclusief voor het onderwijs; van teamleiders en middenmanagers tot en met de zwaarste bestuurs- en directieposities en leden van raden van toezicht.


Adres

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau
Nieuwe Steen 18
1625 HV Hoorn
T 0229 - 24 42 24
E advies@vbent.org