van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Tevreden klanten

Cedeo-erkenning 2012-2014

Klanten van Van Beekveld & Terpstra zijn tevreden klanten. Dat blijkt uit de feedback die wij regelmatig van hen mogen ontvangen en zeker ook uit de Cedeo-erkenning die Van Beekveld & Terpstra in 2012 ontving voor vier organisatieonderdelen: ‘maatwerk advies’, ‘coaching’, ‘interim-management’ en ‘werving & selectie’.

Criteria
Om voor Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moeten organisaties voldoen aan een aantal criteria. Deels zijn die kwantitatief (met betrekking tot omzet, historie e.d.), deels kwalitatief. Zo moet de organisatie kunnen aangeven op welke wijze ze haar aanbod ontwikkelt en moet ze in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn.
Tevens baseert Cedeo zich op de resultaten van tevredenheidonderzoeken onder onze klanten. Pas bij een hoge mate van tevredenheid (waarbij minimaal tachtig procent van de klanten op negen punten (zeer) tevreden is) en als aan de basiscriteria is voldaan, komt een organisatie in aanmerking voor Cedeo-erkenning.

Scores
Voor de tevredenheidsonderzoeken vroeg Cedeo onze klanten naar hun waardering voor de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en onze prestaties. Dit tevredenheidsonderzoek had betrekking op in totaal maar liefst 500 door B&T uitgevoerde projecten. De scores van alle vier onderzochte bedrijfsactiviteiten zijn ruim boven de eisen. Onderstaande tabel toont het percentage klanten dat tevreden of zeer tevreden is over de dienstverlening.

Onderdeel Resultaten 2012
Maatwerk 89%
Interim-management 100%
Coaching 99%
Werving & Selectie 89%

Uit de Cedeo-rapportage
“Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau is als niche player een belangrijke partij in het onderwijsveld en in toenemende mate ook voor vraagstukken met betrekking tot jeugdzorg. (…) Het motto van het bureau luidt ‘Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg’: het brede aanbod aan dienstverlening richt zich inmiddels niet alleen meer op het onderwijs maar ook zoals al vermeld op de jeugdzorg. In de onderwijssectoren PO, VO, mbo, h.o. en het speciaal onderwijs is Van Beekveld & Terpstra inmiddels voor veel opdrachtgevers een vertrouwde en gewaardeerde partner, zoals opnieuw geïllustreerd wordt door de uitkomsten van het Cedeo-onderzoek; ook vanuit de zorgsector, en dan met name de jeugdzorg, en door gemeenten wordt frequent een beroep gedaan op de dienstverlening van het bureau.”

Meer lezen?
Hieronder vindt u de eindrapportages van Cedeo voor de vier genoemde organisatieonderdelen aan in pdf-formaat.

Rapportage Maatwerk
Rapportage Interim-management
Rapportage Coaching
Rapportage Werving & selectie
 

Vanwege onze (vernieuwde) Cedeo-erkenningen is Van Beekveld & Terpstra ook weer opgenomen op de internetsite, de databanken en de advertenties van Cedeo.


Cedeo-certificaten