van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Hoger Onderwijs

Veranderen met resultaat in het hoger onderwijs
Als bestuurder of manager van een instelling voor hoger onderwijs staat u voor boeiende uitdagingen. Uw studenten verlangen kwalitatief goede opleidingen, de overheid vraagt om een eigen definitie en invulling van kwaliteit van het onderwijs en het bedrijfsleven vraagt om innovatie van opleidingen.

Gedacht vanuit het onderwijs dient u in samenhang te kijken naar modern HRM-beleid, een adequate interne organisatie, een goede samenwerking met het bedrijfsleven en internationale contacten.

In een turbulente omgeving heeft u wellicht behoefte aan een deskundige sparringpartner. Aan iemand die met u meedenkt over de essenties van verandering, die u kan helpen de samenhang te bewaken en samen met u de veranderstrategie vorm kan geven.

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau heeft bewezen die sparringpartner te kunnen zijn, getuige de jarenlange advieservaring van onze adviseurs binnen instellingen in het hoger onderwijs.

Onze dienstverlening voor het hoger onderwijs:

* Management audit.
* Preventieve organisatiediagnose van de stuurbaarheid van uw organisatie 
  (geeft een heldere en betrouwbare analyse van de mate waarin uw 
  instelling in staat is in te spelen op de toekomst).
* Onderzoek naar en advies over samenwerking en strategische allianties. 
* Begeleiden en implementeren van organisatieveranderingen (onder andere 
  als gevolg van de BaMa-structuur). 
* Ontwikkelen van personeelsbeleid, dat uw professionals beter uit de verf 
  laat komen en dat bijdraagt aan een toekomstgerichte organisatiecultuur.
* Ondersteunen bij en het verzorgen van werving en selectie van 
  leidinggevenden en medewerkers. 
* Interim-management. 
* Kwaliteitsborging van vitale bedrijfsprocessen.
* Voorbereiding op accreditatie. 
* Positie van uw instelling in de opbouw van de kenniseconomie.

U kunt bij Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau ook terecht voor: 
* Herformulering van strategisch beleid.
* Ontwikkeling van beleidscycli op instellings-, faculteits- en opleidingsniveau.
* Herontwerp van de organisatiestructuur.
* Versterking van de resultaatverantwoordelijke werkwijze en cultuur.
* Coaching van leidinggevenden.

Werkwijze 

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau levert maatwerk. We denken mee en komen zo tot praktijkgerichte oplossingen. Het zoeken van een antwoord begint met het stellen van de goede vragen en niet te snel tevreden zijn. Dat is onze houding: zorgvuldig en vanuit de gedachte dat u zélf verantwoordelijk bent.
In onze dienstverlening richten wij ons op personen, teams en organisaties. We bieden een ruime keus aan werkwijzen: coachen, trainen, ontwerpen, implementeren, adviseren en begeleiden.
De ervaringen die wij samen met onze opdrachtgevers opdoen, leggen wij regelmatig vast in publicaties.


Producten HO

* 360 graden feedback
* E-SWOT

Contact

Voor aanvullende informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.


Adres

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau
Nieuwe Steen 18
1625 HV Hoorn
T 0229 - 24 42 24
E advies@vbent.org