van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

De lerende mens in de lerende organisatie

Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Een terugtredende overheid, een toenemend verschil in belevingswereld tussen leerkrachten en leerlingen en meer behoefte aan samenwerking met andere instellingen.

Daarmee wordt een steeds groter beroep gedaan op de schoolorganisatie. Dit vraagt om goede gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Mensen die in staat zijn flexibel in te spelen op ontwikkelingen, die uitdagingen niet uit de weg gaan en zich graag blijven ontwikkelen.

Organisatieontwikkeling betekent in de eerste plaats persoonlijke ontwikkeling.
De assessments van Van Beekveld & Terpstra bieden ondersteuning bij de persoonlijke groei van uzelf en uw personeelsleden en kunnen u helpen geschikte personen voor uw schoolorganisatie te selecteren.
Wij verzorgen daartoe assessments voor (beoogde) leidinggevende functies in het primair en voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs.
In het primair onderwijs bieden wij tevens assessments aan voor leerkrachten.

Een standaard assessment duurt een dag en bestaat uit een aantal vaste onderdelen (Werkwijze assessments). Uiteraard kunnen wij ook assessments op maat aanbieden voor andere functies, andere competenties of andere doeleinden (bijvoorbeeld als onderdeel van een managementdevelopment-traject of een communicatietraining).

Wij bieden ontwikkelings- en selectieassessments aan voor verschillende functies in het primair en voortgezet onderwijs en in de bve-sector. Bekijk hiervoor de lijst met functies. Natuurlijk zijn assessments voor andere functies ook bespreekbaar.

Onze digitale 360° feedback vormt een onderdeel van de assessments die bedoeld zijn voor persoonlijke ontwikkeling, maar wordt ook afzonderlijk aangeboden.


Contact

Neemt u voor meer informatie contact op met ons secretariaat.


Adres

Van Beekveld & Terpstra Assessments
Nieuwe Steen 18
1625 HV Hoorn
T 0229 - 24 82 32
E assessments@vbent.org